šampioni za

slomljenog srca

Nada za zatvorenika [brošura]

01

TOK ŠOU

Detalje
Šampioni za zatvorenika sa Džej Harvijem i Nikom Vujičićem: Epizoda 204
U ovom moćnom intervjuu čujemo džeja Harvija, direktora zatvorskog ministarstva za život bez udova. Džej deli svoje inspirativno putovanje kako ga je Gospod odveo u zatvorsko ministarstvo, i kako je video da se ministarstvo razvija tokom godina. Sa iskustvom u radu sa najbrže rastuća demografija iza rešetaka, žene i maloletnici, Džej rasvetljava izazovima sa kojima se suočavaju zatvorenici i potrebom za očevima u njihovim životima. Cilj Ministarstva zatvora "Život bez ekstremiteta" je da se crkve podmeću unutar zatvora. Džej deli uspeh koji su videli sa programima učenika, "Free in My Faith" i "Staying Free", i kako identifikuju i opremaju lidere da osnuju crkvu. Kada muškarci i žene budu oslobođeni iz zatvora, Džej govori o izazovima sa kojima se suočavaju i o tome kako mi, kao Telo Hristovo, možemo da pomognemo znaju da su prihvaćeni. Džej takođe deli svoja lična učenja iz bezbroj svedočenja muškaraca i žena koji su pronašla nadu i svrhu iza rešetaka. Obraća se nekim slepim tačkama koje hrišćani imaju kada radeći zatvorsko ministarstvo i deli neke dobre stvari koje treba da imate na umu kada delite jevanđelje iza rešetaka.

02

PORUKU

Šampioni za zatvorenika: Poruka Nika Vujičića
9. aprila 2022. godine Nik Vujičić je razgovarao sa preko 600 zatvorenika u kazneno-popravnoj ustanovi Vakula na Floridi. U okviru naše kampanje za Šampione za Slomljeno srce svakog meseca, Nik nudi nadu i jevanđeljsku poruku Isusa Hrista.

Reprodukuj video

04

PRIИE

LWL ekskluzivni film

Reprodukuj video

LWL EKSKLUZIVNI FILM: LUTER
Nakon što je počinio oružanu pljačku za finansiranje svoje rep karijere, Luter Koli se suočio sa 25-godišnjom zatvorskom kaznom. Nekoliko dana posle hapšenja, naleteo je na prijatelja iz detinjstva koga godinama nije video. Prijatelj mu je pričao o nadi koja je prevazišla njegove fizičke rešetke – odnos sa Hristom. Ovo je Luterova priиa o iskupljenju.

Posetite Lutherfilm.com za više informacija i sadržaj iza scene.

Obrazac zahteva za molitvu

Možete dodati vaš zahtev za molitvu našoj stranici za molitvu koristeći dole navedeni formular. Kada vaš zahtev za molitvu bude primljen, podelićemo ga u skladu sa vašim instrukcijama. Slobodno podnesite onoliko zahteva za molitvu koliko želite!

Pretplatite se na Podcast

Dobijte naše poslednje epizode plus inspirativne
sadržaj koji se redovno šalje e-poštom